Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkovPPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Termín od 24.8.2015 – 14.9.2015.   Bližšie informácie na stránke APA

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)