Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

misterstvoPraceSocVeciRodinyRiadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vyzvanie       Prílohy

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)