Monthly Archives: november 2015

Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 1-2

Ministerstvo vnútraVýzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obcí uvedených v prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré ne/budú zapojené do Národného projektu Take away. Viac info

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2015-1a   Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2015-1b

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016

ministerstvo dopravy výstavbyPodľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2016. V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2016 požiadať o dotáciu od 15. januára 2016 do 28. februára 2016.