Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 1-2

Ministerstvo vnútraVýzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obcí uvedených v prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré ne/budú zapojené do Národného projektu Take away. Viac info

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2015-1a   Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2015-1b

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)