Monthly Archives: júl 2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 19/PRV/2016

Komunitné centrá – marginalizované skupiny

MV SR podporí výstavbu a MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunityrekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Účel a základný cieľ výzvy: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dunajská stratégia 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývojaAgentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike.
Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum ukončenia výzvy je 30. 09. 2016.
Viac o výzve na web stránke Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

PROGRAM OBNOVY DEDINY

ProgramObnovyDediny Kvalita životného prostredia na vidieku
Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Uzávierka žiadostí:31. október 2016
Maximálna výška dotácie
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí
Viac na stránke obnova dediny PDF na stiahnutie

Mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom zväzkom Euroregión „Tatry“

Dňa 30.6.2016 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Uzavretie výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Uzavretie výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Výzva mikroprojekty 2014 – 2020 – KER

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Férová nadácia – Grantový program

O2smallFérová Nadácia grantom podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce. Férová Nadácia si berie za úlohu pomôcť mladým ľuďom pretaviť svoje plány na realitu. Chceme pripraviť, podporovať a pomáhať mladým ľuďom rozbehnúť ich vlastné podnikanie, nájsť si lepšie uplatnenie, či pomôcť v štarte kariéry alebo vlastného podnikania (vzdelávacie programy, rekvalifikačné kurzy, prax, projekty venujúce sa rozvoju vedy či vzdelávania a pod.)
Aká je maximálna výška podpory?
Nie je. Všetko záleží od nápadu a toho, čo bude podľa nás potrebovať. Férová Nadácia Formulár vyplniť do 18.Júla 2016

ZSE rozprúdime život v obciach a mestách

ZSENadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu.O grant môžete požiadať do 14. júla 2016