Monthly Archives: august 2016

INTERREG V-A SK-CZ -Zmena

interreg čr sr smallZmena INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016 a to nasledovne:
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Pôvodný dátum uzavretia: 05.09.2016
Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

Otvorený grantový program 2016 – 2.kolo SLSP

NadáciaSlovenskejSporiteľneOd 22. 8. do 23. 9. 2016 môžu neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne.

Kvalita vzdelávania – Nadácia TB

NadáciaTatrabankyCieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.Uzávierka predkladania žiadostí 20. októbra 2016 do 24.00 (štvrtok)
Suma určená na prerozdelenie 40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt 5 000 €

Zvýšenie kapacít materských škôl – jeseň 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl.

Súťaž „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2016“

slovakregion_panoramaSÚŤAŽ! SÚŤAŽ! SÚŤAŽ! SÚŤAŽ! SÚŤAŽ!
O najkrajšie mesto a obec Slovenska.
Priebeh súťaže: od 1.4.2016 (od 12:00) do 31.10.2016 (do 12:00). Súťaží sa v kategóriách Mesto Slovenska 2016 a Obec Slovenska 2016.

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva SRPodnikatelia sa môžu do 16. septembra 2016 uchádzať o inovačné vouchre na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 10. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie tejto formy dotácie.

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva SRMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 11. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, Schéma DM – 18/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 150/2016 dňa 4. augusta 2016.

Bilatelárny fond na rok 2016

Bilaterálny Fond Iceland Liechtenstein NorwayÚrad vlády SR – Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

Záujem odstrániť čierne skládky s podporou envirorezortu prejavilo takmer 500 samospráv

Image28985Do programu odstraňovania čiernych skládok, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 491 samospráv. Na ich likvidáciu envirorezort vyčlenil sedem miliónov eur. Žiadatelia, ktorí získajú dotáciu, musia zrealizovať oprávnené aktivity najneskôr do 30. novembra 2016.

Začína distribúcia potravinových balíčkov

misterstvoPraceSocVeciRodinyViac ako 49-tisíc ľudí v hmotnej núdzi alebo v nepriaznivej životnej situácii dostane v nasledujúcich dňoch potravinové balíčky. S ich distribúciu už začali partnerské organizácie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Slovenská Katolícka Charita, Slovenský Červený kríž a Charita sv. Alžbety n. o. rozdajú vybraným príjemcom viac ako 103-tisíc potravinových balíčkov. Tie obsahujú najmä potraviny, ktoré sú nenáročné na skladovanie a majú dostatočne dlhé obdobie trvanlivosti.
Dostanú ich najmä poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, a to rodiny s nezaopatrenými deťmi či dôchodcovia, invalidi a ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti. Jednotlivec má nárok na jeden potravinový balíček, rodiny s deťmi ich dostanú v závislosti od počtu detí, minimálne dva a maximálne štyri. Na prevzatie balíčkov vyzvú príjemcov partnerské organizácie tak, aby rešpektovali ich súkromie.

Viac na UPSVAR