Začína distribúcia potravinových balíčkov

misterstvoPraceSocVeciRodinyViac ako 49-tisíc ľudí v hmotnej núdzi alebo v nepriaznivej životnej situácii dostane v nasledujúcich dňoch potravinové balíčky. S ich distribúciu už začali partnerské organizácie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Slovenská Katolícka Charita, Slovenský Červený kríž a Charita sv. Alžbety n. o. rozdajú vybraným príjemcom viac ako 103-tisíc potravinových balíčkov. Tie obsahujú najmä potraviny, ktoré sú nenáročné na skladovanie a majú dostatočne dlhé obdobie trvanlivosti.
Dostanú ich najmä poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, a to rodiny s nezaopatrenými deťmi či dôchodcovia, invalidi a ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti. Jednotlivec má nárok na jeden potravinový balíček, rodiny s deťmi ich dostanú v závislosti od počtu detí, minimálne dva a maximálne štyri. Na prevzatie balíčkov vyzvú príjemcov partnerské organizácie tak, aby rešpektovali ich súkromie.

Viac na UPSVAR

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)