Bilatelárny fond na rok 2016

Bilaterálny Fond Iceland Liechtenstein NorwayÚrad vlády SR – Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016oznamenie bilaterálny národ
Príloha č. 1Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu (Grant Application)
Príloha č. 2Žiadosť o platbu (Payment Claim)
Príloha č. 3Implementačný reťazec a prehľad cieľov, výsledkov a výstupov realizácie aktivity
Príloha č. 4Vzor partnerskej dohody

Usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni – verzia 1.1
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie partnera s finančnou účasťou k výdavkom na mzdu / odmenu

Opravnené aktivity

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)