Otvorený grantový program 2016 – 2.kolo SLSP

NadáciaSlovenskejSporiteľneOd 22. 8. do 23. 9. 2016 môžu neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne.

Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 je určené len pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2016 a týkajú sa týchto oblastí:

sociálna pomoc a zdravie;
ochrana životného prostredia;
posilňovanie občianskej spoločnosti;
kultúra;
vzdelávanie;
a šport.
O grant môžu požiadať aj tie organizácie, ktoré sa o grant hlásili v prvom kole, avšak s iným projektom.

Všetci žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní odo dňa podania projektu.

V tomto grantovom programe nie je povinná spoluúčasť zo strany žiadateľa. Výška požadovanej podpory nie je ohraničená, správna rada však môže predložený rozpočet skrátiť.

Odporúčania:
Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže nám to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.
V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.

Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.
V zmysle schválenej koncepcie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

Ako o grant požiadať?
najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránke podatelna.slsp.sk. Pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program „Otvorený grantový program 2016“;
na overenie funkčnosti Vašej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje Vaše konto. Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke podatelna.slsp.sk;
vyplňte on-line projektový formulár (obsahová časť a rozpočet). Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke.
Kontakt:
SLSP Nadácia -viac informácií
Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu: Pavla Mašková, nadacia@slsp.sk, tel. č.: 02/4862 6318.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)