INTERREG V-A SK-CZ -Zmena

interreg čr sr smallZmena INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016 a to nasledovne:
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Pôvodný dátum uzavretia: 05.09.2016
Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Pôvodný dátum uzavretia: 05.09.2016
Nový dátum uzavretia: 31.10.2016
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Pôvodný dátum uzavretia: 03.10.2016
Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
Pôvodný dátum uzavretia: 03.10.2016
Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)