Súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl – Roadshow 2016

50Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na mesiac október 2016 opäť zaujímavú súťaž pre študentov, ktorej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť pripraviť projektový zámer na základe skutočných potrieb regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.

Roadshow 2016 zavíta do 18 miest Slovenska – už dnes 3.októbra 2016 sa odštartoval v Lučenci na Obchodnej akadémii, pokračuje v mestách ako Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec, Veľký Krtíš, Krupina, Topoľčany, Čadca, Turčianske Teplice, Považská Bystrica, ale aj Sabinov, Kežmarok, Revúca, Rožňava, Vranov Nad Topľou, Sobrance, Trebišov a končí sa 13.októbra 2016 vo Svidníku na Strednej priemyselnej škole.

Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer. Termín jeho odoslania na adresu Úradu vlády SR je 31.12.2016. Pre víťazov ako jednotlivcov, ale aj pre školy sú pripravené zaujímavé hodnotné ceny:

1.cena Tovar v hodnote 10.000,- €
2.cena- Tovar v hodnote 8.000,- €
3.cena- Tovar v hodnote 6.000,- €

Bližšie informácie sa dozviete na: http://www.isrra.sk/informacie/aktuality/2569-roadshow-2016.html

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)