Vzdelávanie pre 21. storočie – IT Akadémia

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Intenzita pomoci pre žiadateľa/partnera je stanovená nasledovne:
príspevková organizácia
zdroje EÚ (ESF) 85%
štátny rozpočet 15%

verejné vysoké školy
zdroje EÚ (ESF) 85%
štátny rozpočet 10%
spolufinancovanie 5%

viac informácií nájdete TU

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)