Aktivizácia a podpora mladých NEET

Zo zdrojov EÚ je vyčlenených 30 000 000 € pre menej rozvinuté regióny na iniciatívu a podporu zamestnanosti u mladých ľudí.
Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 31.10.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2017
Termín uzavretia 2. kola 31. 10. 2017

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 2. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

Bližšie informácie nájdete na stránke

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)