Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Raiffeisen BANKA sa rozhodla podporiť deti a mládež v trénovaní a zlepšovaní svojich zručností a taktiky na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú, aby mohli vzájomne súťažiť.
Účelom je organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže. Podporí súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV: od 3. 7. do 15. 8. 2017

HLASOVANIE: od 1. 9. do 30. 9. 2017

VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU: 2. 10. 2017

Viac informácii tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)