Zelené vzdelávanie

Cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

Ciele grantového programu:
– Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
– Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
– Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
– Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Zapojiť sa do grantového programu môžete aj vy jednoduchým spôsobom:
1.Podajte Žiadosť a získajte od Nadácie finančný grant.
2.Zorganizujte za poskytnuté finančné prostriedky súťaž s environmentálnou tematikou: „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.
3.Vyhodnoťte a oceňte najlepších žiakov alebo tímy.
4.Zrealizujte víťazný projekt.
5.Venujte sa environmentálnej výchove aj počas vyučovacích hodín.
6.Po zrealizovaní najlepšieho projektu vyplňte Záverečnú správu.

Bližšie informácie nájdete na stránke

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)