Budúcnosť pre e-Školy 2017/2018

Cieľom grantu je podporiť projekty pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupráce so školami, ktoré chcú zodpovedne a rozumne využívať digitálne technológie v špecifických témach. Výzva reaguje na aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania digitálnych technológií a online komunikácie, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí. V rámci programu bude prerozdelená celková suma 50 000 €. Na jeden projekt je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 €.

Oprávnení žiadatelia:

  • pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl – primárna cieľová skupina
  • rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita – sekundárna cieľová skupina

Program podporí:

  • zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií,
  • programovanie s konkrétnym výstupom,
  • mediálnu výchovu.

Uzávierka prijímania projektov je do 3. októbra 2017 do 24:00 hod.

Viac informácii získate tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)