Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23)

Dátum vyhlásenia: 17.10.2017
Dátum uzavretia: Neurčené
Fond: ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja
Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 16 800 000.00 €

Oprávnení žiadatelia: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)