Monthly Archives: november 2017

Prevencia kriminality

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Základným cieľom je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Priority:

1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách
4. Pomoc obetiam trestných činov
5. Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku