Podpora rozvoja športu 2018

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.  Základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Podprogramy:

1. Výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi,
2. Výstavbou detských ihrísk
3. Výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
4. Nákup športovej výbavy.

Pre jednotlivé podprogramy je určená minimálna a maximálna výška
1. Pre podprogram č. 1 – výstavby a multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi od 35 000€ do 40 000€
2. Pre podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk od 8 000€ do 13 000€
3. Pre podprogram č. 3 – výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku od 10 000€ do 15 000€
4. Pre podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy od 500€ do 9 000€

Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných alebo iných zdrojov je najmenej 5%
Termín predkladania žiadosti: 5. marca 2018
Bližšie informácie získate tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)