Nápad pre folklór 💃🕺

Nadácia Poštovej banky vyhlásila grantový program Nápad pre folklór, pri ktorom je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 40 000 €. Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 3 000 €. Grantovým programom sa podporia najlepšie nápady, ktoré sa zaoberajú naším kultúrnym dedičstvom, jeho výskumom, propagáciou a prezentáciou.

AKTIVITY:

 • 1.1 Podpora tvorby autorského folklórneho diela (honoráre pre externého choreografa, tanečného pedagóga, hudobného upravovateľa, hosťujúceho umelca)
 • 1.2 Podpora podujatí zameraných na popularizáciu lokálnych umeleckých a remeselných tradícií, miestnej, či regionálnej kultúry
 • 1.3 Zberateľská a výskumná činnosť so zameraním na lokálnu tradičnú ľudovú kultúru (vrátane inventarizácie, digitalizácie a uchovávania zbierkotvorných materiálov pre depozity lokálnych inštitúcií)
 • 1.4 Špecializovaný terénny výskum zameraný na miestnu tradičnú hudbu a tanec
 • 1.5 Publikačné aktivity (obecné monografie, katalógy, propagačné materiály, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť tradičnej ľudovej kultúry; odborné a vedecké periodiká zamerané na problematiku tradičnej ľudovej kultúry a folklorizmu; obecné časopisy s pravidelným podielom obsahu venovaného lokálnej tradičnej ľudovej kultúre)
 • 1.6 Realizácia vzdelávacích odborných kurzov a školení zameraných na prezentáciu tradičnej kultúry konkrétnej lokality, alebo regionálnej oblasti
 • 1.7 Tvorba vzniku, alebo rozšírenie internetovej stránky prezentujúcej lokálne kultúrne tradície (na originálnej doméne /URL/)
 • 1.8 Tvorba učebných pomôcok pre potreby tzv. regionálnej výchovy so zameraním na lokálnu tradičnú ľudovú kultúru

O FINANČNÚ PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ:

 • aktívni občania a iniciatívy
 • verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky)
 • školy, škôlky
 • samosprávy (obce, mestá)
 • kultúrne inštitúcie

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)