Výzva č. 6/2018 zameraná na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

 • 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo – štipendium,
 • 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo – nezávislé divadlá,
 • 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá,
 • 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo,
 • 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec – štipendium,
 • 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec,
 • 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec,
 • 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela – štipendium,
 • 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela,
 • 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba,
 • 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež – štipendium,
 • 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež,
 • 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,
 • 1.6.4 Medzinárodné moblity a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 14.2.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)