Fond na podporu umenia 8/2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

– 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá,
– 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
– 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn,
– 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra – štipendium,
– 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra
– 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,
– 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,
– 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,
– 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,
– 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,
– 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,
– 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy upravujúce podpornú činnosť:  FPU

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)