ELEKTROMOBILITA

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility. Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).

Oprávnení žiadatelia: obce, VÚC
Maximálna výška podpory: 30 000,00 €
Výška spolufinancovania: 5 %
Dátum ukončenia: 02.05.2018

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)