Náučné chodníky

Aj Vás zaujíma životné prostredie, radi trávite čas vo voľnej prírode a spoznávate krásy krajiny?Ak áno môžete sa zapojiť do výzvy, ktorá podporuje budovanie náučných chodníkov a krajšie životné prostredie.

Ciele grantového programu:

  • Obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí
  • Začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu
  • Rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne
  • Zvýšiť eko-povedomie

Žiadateľ:

  • Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

Maximálna výška podpory: 2300 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 10. apríl 2018
Koniec prijímania žiadostí: 31. máj 2018

pre viac informácií navštívte stránku Nadácie

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)