Spojme sa pre dobrú vec 2018

Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Vnímate problémy vo svojom okolí a máte nápad, ako ich vyriešiť? Máte predstavu, ako do diania v komunite zapojíte mladých ľudí, staršiu generáciu, aj sociálne či zdravotne znevýhodnených obyvateľov? Veríte, že Váš projekt pomôže skrášliť prostredie, utužiť vzťahy v komunite a prispeje k pozitívnej zmene?

Cieľom programu je:
 ·       podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré medziľudské a sociálne vzťahy
·       podpora dobrovoľníctva, občianskej angažovanosti a prepájanie komunít
·       riešenie skutočných potrieb komunity so zapojením dobrovoľníkov
·       prepájajúce rôznorodé skupiny obyvateľov, scitlivujúce ich voči každodennému dianiu a zapájajúce ich do riešenia rozpoznaných problémov
·       prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke
·       podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne komunity
·       priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie

O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange a výsledky hodnotiaceho procesu nadácia zverejnení po 12. júni 2018.

Viac na stránkach Nadácie Orange

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)