42. Výzva – Informačné programy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 12.06.2018 výzvu zameranú na Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Informačné programy sa venujú najmä rizikám:

 • povodní,
 • zosuvov pôdy,
 • prívalových dažďov,
 • horúčav.

Príklady podporovaných informačných programov:

 • informačné semináre, workshopy, konferencie,
 • interaktívne výstavy s prednáškami,
 • informačné dni na verejných priestranstvách, v rámci konferencií a pod.,
 • mediálne kampane v TV, na internete,
 • informačné stretnutia realizované priamo v teréne,
 • informačné aktivity na školách,
 • praktická environmentálna výchova,
 • zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
 • inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí,
 • exkurzie, súťaže, študijné cesty, roadshow,
 • tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových materiálov a ich iných prezentačných materiálov,
 • tvorba audiovizuálnych dokumentov.

Oprávnení žiadatelia:

 • Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – organizácie štátnej správy
 • Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy
 • Subjekty územnej samosprávy – vyššie územné celky a obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Združenia fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Minimálna výška projektu: 25 000 €
Maximálna výška projektu: 200 000 €

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15. augusta 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15. novembra 2018
Termín uzavretia kola n: v intervale 3 mesiacov

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)