Prevencia extrémizmu na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho podujatia v oblasti prevencie extrémizmu finančné prostriedky. Minimálna výška projektu je 15 000 €, maximálna výška projektu je 30 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

Základný cieľ:

    • Podporovať prevenciu extrémizmu u žiakov základných a stredných škôl.
    • Podporovať vyučovanie o holokauste s dôrazom na regionálnu históriu a využiť pritom historické udalosti a univerzálne hodnoty, národné a regionálne dejiny, všeobecné udalosti a konkrétne ľudské osudy a slovenské národné záujmy a ideály humanity.
    • Poskytnúť žiakom základných a stredných škôl možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru.
    • Podporovať kritické myslenie žiakov, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre diskusiu, konfrontáciu názorov.

Okruh oprávnených žiadateľov:

V súlade s § 6c ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je dotáciu možné poskytnúť občianskym združeniam, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach.
Dotácie budú poskytnuté občianskym združeniam, ktoré sa aktívne venujú prevencii extrémizmu a podpore vyučovania o holokauste.

Cieľová skupina:

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl.

Trvanie projektu:

Od 1. júla 2018 do 14. decembra 2018.

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)