Grantový program “Tu sa nám páči, tu chceme žiť”

V Centre pre filantropiu veria, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto otvorili grantový program  Tu sa nám páči, tu chceme žiť”. Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, či nápadmi. CPF podporia projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce. 

Uzávierka: 10. júl 2018
Maximálna výška grantu: 1 200 eur
Viac informácii sa dozviete tu

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)