Výzva č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre  opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku,
podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie výzvy: Zavlažovanie

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.07.2018

Dátum uzavretia výzvy: 15.11.2018

Oprávnené aktivity:

  • Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality
  • Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 000 000,00 €

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)