Wifi pre teba!

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásil výzvu zameranú na rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo s názvom výzvy Wifi pre teba.

Oprávnení žiadatelia:

  • obce mimo BA kraja

Dátum uzavretia výzvy:

  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 13.11.2018
  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 13.02.2019

Cenové limity:
Práce a iné oprávnené náklady súvisiace s vytvorením Wifi vstupujú do sumárnej ceny pre jeden Prístupový bod (AP), ktorého maximálna hranica nemôže byť prekročená.

  • Externý prístupový bod: 1 500 EUR
  • Interný prístupový bod: 1 000 EUR

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)