Plánovaná výzva!!!

Pôdohospodárstva platobná agentúra (PPA) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnila na svojom webovom portáli aktualizovaný harmonogram plánovaných výziev. Predmetom harmonogramu je výzva pre podopatrenie 7.2 „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov“, ktorá je naplánovaná na mesiac december 2018.

Súvisiaci obrázok

Aktualizovaný harmonogram nájdete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)