VÚB rozdelí 200 000 € pre komunity

Nadácia VÚB podporí projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Bude podporených 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 €.  Najkvalitnejší projekt, t.j. projekt s najvyšším počtom hlasov verejnosti v každom kraji získa navýšenie grantu o 100 %. Čiže v každom z 8 krajov bude víťazovi hlasovania udelených ďalších 5 000 €.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt komunity

Projekty je možné zasielať do 19.10 do 24.00 hod. Formulár žiadosti o grant nájdete tu

Podporované oblasti:

  • komunitné projekty zamerané na zvýšenie kvality života seniorov,
  • komunitné projekty pre školy,
  • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev,
  • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávy,
  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,…),
  • komunitné centrá,
  • školy, rodičovské združenia,
  • organizácie zamerané na prácu so seniormi (kluby seniorov, denné centrá…).

Viac informácii o grante sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)