Monthly Archives: október 2018

3D Virtualny Svet

Program obnovy dediny 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny.
MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

Uzávierka žiadostí: 31. október 2018 rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia

Fond na podporu umenia Výzva č. 1 a 2/2019

Fond na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásil výzvy č.1 a č.2 pre podporu umenia a kultúry.