Fond na podporu umenia Výzva č. 1 a 2/2019

Fond na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásil výzvy č.1 a č.2 pre podporu umenia a kultúry.

Výzva č. 1/2019

– 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
– 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
– 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
– 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec,
– 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
– 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec,
– 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
– 1.6.2 Medziodborové podujatia,
– 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
– 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
– 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
– 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
– 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

Termín predloženia žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Výzva č. 2/2019

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 22. 10. 2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácií na stránke http://www.fpu.sk

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)