Fond na podporu umenia Výzva č. 6/2019

Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
 1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
– vizuálne umenie
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.02.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)