Monthly Archives: február 2019

Gesto pre Mesto

Gesto Pre mesto 2019 dotácie, možnosť získať dotáciu obecPrihláste do 15. februára 2019 projekt na zlepšenie svojho okolia v oblasti skvalitnenia prírodného a sociálneho prostredia, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €, a získajte dobrý pocit. Viac info TU

Ministerstvo Financií- Dotácie

Ministerstvo Financií SR dotácia 2019Ministerstvo financií oznamuje spustenie webového sídla dotacie.mfsr.sk, ktorého účelom je pomôcť žiadateľom o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR s vyplnením žiadostí o dotáciu a zlepšiť  komunikáciu ministerstva so žiadateľmi a príjemcami dotácií.

Nadácia COOP Jednota

  • CIEĽ : zámerom Nadácie COOP Jednota je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív. Chceme podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska. Vybraných 26 víťazných projektov si môže rozdeliť 156 000 eur.