Ministerstvo Financií- Dotácie

Ministerstvo Financií SR dotácia 2019Ministerstvo financií oznamuje spustenie webového sídla dotacie.mfsr.sk, ktorého účelom je pomôcť žiadateľom o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR s vyplnením žiadostí o dotáciu a zlepšiť  komunikáciu ministerstva so žiadateľmi a príjemcami dotácií.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)