Zamestnanecký grantový program

Žijeme v turbulentnom období, ktoré nepraje osobným stretnutiam, spoločným komunitným aktivitám, naďalej chránime svoje zdravie a zdravie svojich blízkych dodržiavaním opatrení. Napriek tomu však môžeme a vieme byť solidárni a pomáhať. V Zamestnaneckom grantovom programe podporujeme nápady aktívnych zamestnancov Orangeu, CorpSec Orange a Orange Business Services, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie.

V predchádzajúcich ročníkoch Zamestnaneckého grantového programu sa s našou podporou úspešne zrealizovalo viac ako 540 projektov, vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity. V kontexte aktuálnej pandemickej situácie sme sa rozhodli rozšíriť tohtoročný program o ďalšie dve oblasti, ktoré si v súčasnosti vyžadujú omnoho výraznejšiu pozornosť.

Zamestnanci si môžu predložiť projekt v rámci jednej z týchto tém:

  • rozvoj digitálnych zručností detí a rodičov,
  • vzdelávanie v ekológií, ochrane a obnove životného prostredia,
  • duševné zdravie detí a mladých

Na 18. ročník Zamestnaneckého grantového programu sme vyčlenili celkovú sumu 20 000 EUR.

Zamestnanci môžu predložiť svoje projekty do 4. mája 2021 – každý zamestnanec môže predložiť len jeden projekt, a to v maximálnej výške 1 000 EUR.

Výsledky grantového programu vyhlásime 18. mája 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)