Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Ministerstvo životného prostredia4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania. Viac informácií

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)