Category Archives: Granty

Zelené vzdelávanie

Cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

Ciele grantového programu:
– Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
– Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
– Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
– Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Raiffeisen Banka sa rozhodla podporiť organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia, prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
materské, základné a stredné školy,
mimovládne neziskové organizácie,
mesto alebo obec,
verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Raiffeisen BANKA sa rozhodla podporiť deti a mládež v trénovaní a zlepšovaní svojich zručností a taktiky na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú, aby mohli vzájomne súťažiť.
Účelom je organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže. Podporí súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Podpora mladých slovenských umelcov

Nadácia Tatrabanka Nadácia sa rozhodla podporiť mladých nových umelcov, prostredníctvom  skúsených a renovovaných pedagógov  s tvorivým procesom. Cieľom je vytvorenie umeleckého diela z radu študentov.

Technika hrou od základných škôl

Cieľom projektu „Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy.
Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.
Prihláška do do 20. 8. 2017.

Nemčina do materských škôl

Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti. 

Rozvíjať technik(o)u

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.

Technika hrou od základných škôl

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.

Menu pre Zmenu – Nadácia Tesco

Cieľom „Menu pre zmenu“ je podporiť praktické aktivity škôl, zamerané na globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín.

Príspevok na zateplenie domu

Nemáte ešte 🏚🏠🏭 ZATEPLENÝ DOM 🏚🏠🏭
a potrebujete získať príspevok naň? POZORNE ČÍTAJTE!
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zvýšilo príspevok na zateplenie rodinného domu z doterajších
💶💶💶 6 000 € na 8 500 € 💶💶💶.
Vyhlásenie výzvy na získanie príspevku je plánované na druhý štvrťrok 2017.
Viac informácii sa dozviete tu