Category Archives: Granty

3D Virtualny Svet

VÚB rozdelí 200 000 € pre komunity

Nadácia VÚB podporí projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Bude podporených 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 €.  Najkvalitnejší projekt, t.j. projekt s najvyšším počtom hlasov verejnosti v každom kraji získa navýšenie grantu o 100 %. Čiže v každom z 8 krajov bude víťazovi hlasovania udelených ďalších 5 000 €.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt komunity

Projekty je možné zasielať do 19.10 do 24.00 hod. Formulár žiadosti o grant nájdete tu

Nápad pre 3 generácie

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vyhlásila tretie kolo grantového programu „Nápad pre 3 generácie„, ktorý je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom.

Témy programu:

  • Sociálna starostlivosť
  • Zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí – podpora vzdelávania
  • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy
  • Obnova/ úprava verejných priestranstiev
  • Zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity

Budúcnosť pre e-Školy 2017/2018

Cieľom grantu je podporiť projekty pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupráce so školami, ktoré chcú zodpovedne a rozumne využívať digitálne technológie v špecifických témach. Výzva reaguje na aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania digitálnych technológií a online komunikácie, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí. V rámci programu bude prerozdelená celková suma 50 000 €. Na jeden projekt je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 €.

80 000 € pre komunity, kde to žije!

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Podporí 24 komunitných a trvalo udržateľných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska), ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Celkovo Nadácia VÚB je 80 000 €, maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 €. 

Zelené vzdelávanie

Cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

Ciele grantového programu:
– Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
– Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
– Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
– Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Raiffeisen Banka sa rozhodla podporiť organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia, prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
materské, základné a stredné školy,
mimovládne neziskové organizácie,
mesto alebo obec,
verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Raiffeisen BANKA sa rozhodla podporiť deti a mládež v trénovaní a zlepšovaní svojich zručností a taktiky na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú, aby mohli vzájomne súťažiť.
Účelom je organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže. Podporí súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Podpora mladých slovenských umelcov

Nadácia Tatrabanka Nadácia sa rozhodla podporiť mladých nových umelcov, prostredníctvom  skúsených a renovovaných pedagógov  s tvorivým procesom. Cieľom je vytvorenie umeleckého diela z radu študentov.

Technika hrou od základných škôl

Cieľom projektu „Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy.
Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.
Prihláška do do 20. 8. 2017.