Category Archives: Projekty 2019

REGIONÁLNY ROZVOJ POMOCOU INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ

 

 

 

 

Poskytovateľ dotácie: Ministerstva financií Slovenskej republiky

Prijímateľ: Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Výška dotácie: 9500,00 EUR

Fotodokumentácia

Aplikácia spoločnosti „Ján Skovajsa-KLIMAT“ vo virtuálnej prehliadke