Category Archives: Výzvy 2020

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond podporuje formou dotácie a vyhlasuje výzvu v oblasti L. „L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (nehospodárska činnosť) „

Výzva

V rámci činnosti L7 je možné realizovať nasledovné aktivity, a to za predpokladu, že žiadatelia môžu pomôcť týmto ďalším aktivitám z iných verejných zdrojov (podmienka realizácie aktivít 7 – 9 je realizácia aspoň jednej z aktivít 1 – 6):

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
2. zateplenie / výmena strechy, realizácia zelenej extenzívnej strechy;
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia;

4. výmena otvorových výplní  (okná, dvere, sklenená stena). Sklenená stena musí byť opatrená špeciálnymi polepovými fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, ktoré znižujú vtáky so sklom;