Category Archives: Granty 2023

Vy rozhodujete, my pomáhame

Vyhlasovateľ: TESCO v spolupráci s nadáciou Pontis

Dátum vyhlásenia: 9.10.2023

Uzávierka prijímania žiadostí: 5.11.2023

Tesco vyhlasuje 14.edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.

Tesco rozdelí sumu  169 400 eur medzi 231 projektov v 77 regiónoch Slovenska. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco. Grantová komisia vyberie 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v období od 15.januára 2024 do 11. februára 2024. Poradie víťazov vyhlásime ku koncu februára 2024.

Envirogranty na ochranu prírody

Vyhlasovateľ: Nadácia VÚB

Dátum vyhlásenia: 2.10.2023

Uzávierka prijímania projektov: 3.11.2023

Aj štvrtý ročník iniciatívy Nadácie VÚB ocení občianske združenia a ochranárske organizácie, ktoré majú dlhodobú víziu a plán chrániť prírodu, zvrátiť hrozbu klimatickej krízy a šíriť princípy udržateľného života.

Nadácia VÚB rozdelí spolu 50 000 € a podporí 7 – 8 projektov (predpokladaná výška jedného grantu je do 7 000 €).

Grantový program Nadácie ZSE „Mením na zeleň“

Vyhlasovateľ: Nadácia ZSE

Vyhlásenie programu: 7.3.2023

Uzávierka predkladania projektov: 11.4.2023

Realizácia podporených projektov: 10.5.2023 – 30.11.2023

Nadácia ZSE prerozdelí v programe sumu 70 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 €.

Jeden subjekt môže do programu predložiť jeden projekt.