Envirogranty na ochranu prírody

Vyhlasovateľ: Nadácia VÚB

Dátum vyhlásenia: 2.10.2023

Uzávierka prijímania projektov: 3.11.2023

Aj štvrtý ročník iniciatívy Nadácie VÚB ocení občianske združenia a ochranárske organizácie, ktoré majú dlhodobú víziu a plán chrániť prírodu, zvrátiť hrozbu klimatickej krízy a šíriť princípy udržateľného života.

Nadácia VÚB rozdelí spolu 50 000 € a podporí 7 – 8 projektov (predpokladaná výška jedného grantu je do 7 000 €).

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie a pod.),
 • ochranárske organizácie a združenia,
 • školy,
 • malé podnikateľské organizácie venujúce sa enviro témam.

V rámci sektora zelených neziskoviek, inštitúcií a ochranárskych združení už dobre etablovaný zdroj grantovej podpory pokračuje svojím 4. ročníkom. K doteraz úspešne zrealizovaným 25 projektom pribudnú koncom roka ďalšie organizácie, ktoré dostanú vďaka systému Envirogranty možnosť ďalej napredovať a dlhodobo udržať svoju zmysluplnú prácu.

Program podporí projekty v 3 témach, ktoré majú vplyv na súčasný stav a budúci vývoj našej krajiny:

 1. Ochrana biodiverzity a životného prostredia
 2. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
 3. Sociálno-ekologické projekty a podnikanie

Z grantu nie je možné hradiť:

 • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania,
 • občerstvenie a pitný režim,
 • náklady na medializáciu a reklamu projektu (vo výške viac ako 5% z celkového rozpočtu),
 •  spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

 

Viac informácií nájdete TU.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)