REGIONÁLNY ROZVOJ POMOCOU INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ

 

 

 

 

Poskytovateľ dotácie: Ministerstva financií Slovenskej republiky

Prijímateľ: Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Výška dotácie: 9500,00 EUR

Fotodokumentácia

Aplikácia spoločnosti „Ján Skovajsa-KLIMAT“ vo virtuálnej prehliadke

 

Prezentácia výrobného procesu vo virtuálnej prehliadke

Ďalšia iniciatíva prostredníctvom obstaranej techniky

Virtuálna prehliadka Múzea Partizánskej brigády Jana Žižku v Bánovciach nad Bebravou

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)