Grantový program “Rozprúdime regióny”

Nadácia ZSE spustila v poradí 3. ročník svojho grantového programu Rozprúdime regióny, v rámci ktorého podporí projekty, ktorých ambíciou je zviditeľňovať a podporovať kultúrny, športový a komunitný život v obciach na celom západnom Slovensku. Obce a mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a školské zariadenia môžu prihlasovať svoje projekty najneskôr do 3. júla 2018 prostredníctvom registračného formuláru.

Podporené budú projekty:

    • verejnoprospešného charakteru s prínosom pre širokú verejnosť
    • prispievajúce k zviditeľneniu konkrétneho regiónu

  • motivujúce k aktívnej spolupráci samosprávy, organizácií a miestnej komunity a iné

Uzávierka: 3. júl 2018
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)