Projekt „Zelená domácnostiam“ – pridelených 6,5 mil. €

stiahnutSlovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.

Podpora na fotovoltické panely
– možné požiadať 21. 11. 2016 od 12,00 hod.
– domácnosti z mimobratislavských krajov majú k dispozícii 2 mil. €
– pre Bratislavský samosprávny kraj bude vyčlenených 500-tisíc €

Podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla
– len pre mimobratislavské regióny
– možné požiadať 29. 11. 2016 o 12,00 hod.
– plánovaný rozpočet 4 mil. €
Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku 2017.

Viac informácii nájdete tu  

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)