80 000 € pre komunity, kde to žije!

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Podporí 24 komunitných a trvalo udržateľných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska), ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Celkovo Nadácia VÚB je 80 000 €, maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 €. 

Oprávnení žiadatelia

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
  • komunitné centrá,
  • samosprávy.

Predmetom grantu sú:

  • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu,
  • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev,
  • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
  • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
  • projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
  • projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,
  • spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).

Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2017 do 24:00.

Bližšie informácie získate tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)