Erasmus pre mladých podnikateľov

Program ponúka príležitosť učiť sa, vytvárať úspešné partnerstvá so začínajúcimi podnikateľmi a vymieňať si spoločné odborné poznatky.
Do programu sa môžu zapojiť:
– Noví podnikatelia, ktorí sú pevne rozhodnutí rozbehnúť svoje vlastné podnikanie, alebo ho už začali v posledných troch rokoch
– Skúsení podnikatelia, ktorí vlastnia alebo riadia malý alebo stredne veľký podnik v inej zúčastnenej krajine program.

Výhody zapojenia sa do projektu :
– Ako nový podnikateľ budete ťažiť z praktického školenia priamo v malom alebo stredne veľkom podniku v ktorejkoľvek krajine zapojenej do programu.
– Uľahčí to úspešný štart vášho podnikania, alebo posilní váš nový podnik.
– Môžete tiež využiť prístup na nové trhy, medzinárodnú spoluprácu a príležitosti pre možnú spoluprácu s obchodnými partnermi v zahraničí.
– Ako podnikateľ – hostiteľ môžete pre svoj podnik získať prospech z nových nápadov od motivovaného nového podnikateľa, ktorý môže mať odborné schopnosti a vedomosti v oblasti, ktorú vy neovládate, a ktoré by mohli doplniť tie vaše.
– Väčšina podnikateľov – hostiteľov ocenila tieto skúsenosti natoľko, že sa potom rozhodli hostiť ďalších nových podnikateľov.

Ide o spoluprácu, ktorá je skutočne prospešná pre obe strany a prostredníctvom ktorej môžete obaja objaviť nové európske trhy alebo obchodných partnerov, či rôzne spôsoby podnikania.

Bližšie informácie získate tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)