Nápad pre 3 generácie

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vyhlásila tretie kolo grantového programu „Nápad pre 3 generácie„, ktorý je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom.

Témy programu:

  • Sociálna starostlivosť
  • Zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí – podpora vzdelávania
  • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy
  • Obnova/ úprava verejných priestranstiev
  • Zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity

Kto môže žiadať o grant:

  • aktívni občania a iniciatívy
  • verejnoprospešné organizácie
  • školy, škôlky
  • zariadenia pre seniorov
  • samosprávy.

Uzávierka prijímania projektov: 7. novembra 2017
Finančné prostriedky celého grantu: 30 000 €
Maximálna hodnota podpory je: 2 000 €

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)